З давніх часів до Античності

Національний музей історії України запрошує на екскурсію "З давніх часів до Античності". Відвідувачам надається можливість побачити зали експозиції, які охоплюють період від найдавнішої та найтривалішої - кам'яної доби, включають одну з найяскравіших давніх цивілізацій - Трипільську культуру, добу бронзи, перші центри античної цивілизації на території Північного Причорномор'я, іраномовні кочові племена, які першими почали використовувати залізо.
Дата проведення: 21 листопада 2021 року о 15:00
Тривалість - 45 хвилин.
Будь ласка, зачекайте...