Україна в період будівництва соціалізму 1920-ті – 1930-ті рр.

У екскурсії подається оглядова інформація про такі події: входження
УРСР до складу СРСР в грудні 1922  р.; створення, діяльність і повноваження
керівництва і уряду УРСР; Нова економічна політика в Україні;
індустріалізація, колективізація, ліквідація безграмотності у 1920-х рр.;
українізація та її наслідки; Голодомор 1932-1933 рр.; переїзд уряду УРСР з
Харкова до Києва в 1934 р.; політичні репресії 1920-х – 1930-х рр.;
більшовицькі репресії проти церкви.

 

Будь ласка, зачекайте...