Політичні репресії в Україні у період правління Леніна та Сталіна, 1918-1953 рр.

В екскурсії розповідається про масові політичні репресії більшовиків, їх причини та наслідки. Детально висвітлюються особливості репресій в Україні (боротьба проти антибільшовицьких селянських повстань 1918-1925 рр.; політичні процеси проти представників української еліти та інтелігенції; насильницька колективізація і повстання 1929-1931 рр.; Голодомор 1932-1933 рр.; переслідування проти церкви; Великий терор 1937-1938 рр.; репресії періоду Другої світової війни; повоєнні політичні переслідування). Особливу увагу приділено історії створення більшовицьких спецслужб – ЧК-ГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ, аналізуються їх основні завдання. Демонструються експонати та фотоматеріали, які стосуються теми.
Будь ласка, зачекайте...