На краю ойкумени. Античні колонії у Північному Причорномор’ї.

Південь нинішньої України був найвіддаленішим краєм відомого античним грекам світу, за межами якого починався край варварів та чудес. Але і тут вони встигли оселитися та збудувати чимало давніх міст - держав, принісши в ці дикі краї свою оригінальну культуру.

Перші грецькі поселення на північних берегах Чорного моря були засновані вихідцями з давньогрецьких міст – Мілета, Гераклеї Понтійської і Делоса в VII–VI ст. до н. е. Найбільшими містами були Ольвія, Тіра, Пантікапей та Херсонес – автономні поліси з олігархічним або демократичним ладом.

Історія античних держав Північного Причорномор’я поділяється на два великі періоди:

1) перший – еллінський (друга половина VII ст. до н. е. – середина І ст. до н. е.);

2) другий період, що позначився поширенням провінційних римських культурних традицій і входженням Тіри, Ольвії та Херсонеса до складу Римської імперії (І ст. до н. е. – кінець IV ст. н. е.).


  • До складу античних держав входили міста та їхня сільськогосподарська округа. У центрі античного міста розміщувалися агора – ринкова площа та теменоси – священні ділянки. У містах були розміщені храми, театри, стадіони, гімназії, будинки державної влади. Також були налагоджені системи водопостачання та каналізації.

  • Населення античних держав Північного Причорномор’я займалося сільським господарством, скотарством та ремеслами. Важливе значення мала торгівля.

  • Майже всі античні держави остаточно припинили своє існування в 70-х роках IV ст. після нападів варварських племен готів та кочівників гунів. Пережили цей період лише Херсонес і Пантікапей, які згодом увійшли до складу Візантійської імперії.


Будь ласка, зачекайте...